Ruimte en tijd voor jou als mantelzorger!

Werk, privé en zorgtaken.... Hoe vind je de balans?

Als mantelzorger help je een dierbare met Zorg & Liefde.

Je krijgt veel op je bordje. Naast de zorgtaken ook regelzaken, contacten met instanties dit alles misschien bovenop het gezin en werk. Hoe houd je dit allemaal vol? Hoe vind je een goede balans?

Ik bied praktische, coachende ondersteuning aan mantelzorgers, zodat er voor de mantelzorger naast de zorgtaak, meer ruimte voor zichzelf ontstaat.

Samen gaan we op zoek naar de best passende zorg en praktische oplossingen. Je bepaalt zelf wat er gebeurd en houdt altijd zelf de regie.

 

Hoe kan  ik als mantelzorgmakelaar helpen?

 • Informeren over wet- en regelgeving.  Zoals bijvoorbeeld Wet Langdurige Zorg (Wlz), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, Zorgverzekeringswet (Zvw), Lokale wetgeving en Persoonsgebonden Budget (Pgb)
 • Ondersteuning bij het indienen van een bezwaar
 • Ondersteuning bij aanvraag van indicaties en contacten met instanties (Gemeente, UWV, CAK, CIZ, Zorgkantoor etc)
 • Inzicht geven in de situatie
 • Zorgtaken wegnemen of veranderen
 • Verlichten van de administratieve rompslomp
 • Balans helpen vinden tussen mantelzorg en werk
 • Ondersteuning bij financiële vraagstukken (bijvoorbeeld eigen bijdrage of toeslagen)
 • Meedenken in praktische oplossingen
 • Bemiddeling tussen werkgever en werknemer

Ik denk mee met de mantelzorger op gebied van zorg, welzijn, wonen, arbeid/opleiding, inkomen en recht.

 

Mantelzorg en werk

De combinatie mantelzorg en werk is pittig. Toch zijn er mogelijkheden om dit te verlichten en kan uitval op het werk wellicht worden voorkomen. Er zijn diverse verlofregelingen, mogelijkheden tot flexibel werken, maar hoe pak je dit aan met de werkgever? Hoe maak je dit bespreekbaar? 

Hierbij kan ik als mantelzorgmakelaar helpen. 

 

Resultaat!

Meer ruimte, tijd en energie voor jezelf als mantelzorger

 • zorgtaken langer volhouden
 • meer voldoening
 • energie voor andere zaken
 • balans tussen gezin, opleiding, werk, vrije tijd én mantelzorg

 

Neem vrijblijvend Contact met mij op!