Werkwijze:

  • Eerste  contact

Het eerste contact moment is vaak telefonisch of via een email. Er is hiervoor geen verwijzing of indicatie nodig. Dit is geheel vrijblijvend. 

  • Intake

Er vindt naar aanleiding van het eerste contact een gesprek plaats bij de mantelzorger thuis of op een afgesproken locatie. Tijdens dit gesprek brengen we in kaart welke regelzaken of uitzoektaken je uit handen wilt geven. We brengen in kaart welke wensen er zijn, waar de prioriteiten liggen. 

  • Verslaglegging

Na het gesprek volgt een verslag met de gemaakte afspraken, mogelijkheden etc.

  • Afstemming regel/ uitzoek taken

Je kunt zelf aangeven welke taken je zelf blijft doen en wat je het liefst uit handen zou geven. 

Gedurende het traject hebben we regelmatig contact, houd ik je op de hoogte van de ontwikkelingen en kunnen we de regeltaken eventueel bijstellen.

Als mantelzorger houdt je zelf altijd de regie en bepaal je zelf  welke ondersteuning gewenst is!

 

 


Tarieven:

De kosten voor de mantelzorgmakelaar kunnen op verschillende manieren gefinancierd worden. 

  • Aanvullende verzekering

Steeds meer zorgverzekeraars hebben de mantelzorgmakelaar opgenomen in hun aanvullende pakket. 

  • PGB

Heb je een persoonsgebonden budget met een vrij besteedbaar bedrag? Dan kun je hiermee (een deel van) de kosten dekken. 

  • Werkgever

Sommige werkgevers vergoeden de mantelzorgmakelaar.

  • Gemeenten

Een aantal gemeenten vergoedt de mantelzorgmakelaar.

 

Kom je voor bovenstaande vergoedingen niet (meer) in aanmerking dan kun je tegen een uurtarief van € 75,00  (inclusief Btw) gebruik maken van mijn diensten. Bij een afstand van meer dan 20 km enkele reis (vanaf postcode 7721 KG) , reken ik voor reiskosten € 0,19 per km.