De mantelzorger is en blijft onmisbaar!

Professionals in de zorg komen regelmatig mantelzorgers tegen. Als klantadviseur, consulent wonen, thuiszorgmedewerker, apotheekmedewerker, casemanager, huisarts, regieverpleegkundige, praktijkondersteuner, allemaal kom je in contact met de mantelzorger. De mantelzorger die vrijwillig een dierbare bijstaat. Vaak al voor een langere tijd. De mantelzorger is onmisbaar!

Ken je mantelzorgers die vragen hebben, vastlopen in de wetgeving, ondersteuning nodig hebben in de zorgtaak? Wijs ze op de mantelzorgmakelaar! Ik kan de mantelzorger ondersteunen, meedenken en informeren over wetgeving. Ik help bij praktische zaken waar de mantelzorger tegenaan loopt.   

De mantelzorger kan zo de zorgtaak beter en langer volgehouden!

Wil je mantelzorgers doorverwijzen.... Graag!